Leverings/servicevoorwaarden

1. Overzicht
Deze website wordt beheerd door Drart Metal Decoration V.o.f., gevestigd te Soest, Kostverlorenweg 4, 3762 EM en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78140188. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Drart Metal Decoration V.o.f. Wij bieden bieden deze website, inclusief alle informatie, eventuele tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze website aan u, de gebruiker, gebaseerd op uw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze “servicevoorwaarden” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“servicevoorwaarden”, “voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers die zonder beperking browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van de inhoud zijn.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website gebruikt. Door toegang te krijgen tot of een deel van de website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of geen diensten gebruiken. Als deze servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt acceptatie van deze wijzigingen.

2. Voorwaarden voor online winkels
Door akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerjarig bent en ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken toe te staan deze website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten). U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw services.

3. Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de service wordt aangeboden, te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en hebben geen invloed op deze Voorwaarden of hebben deze niet beïnvloed.

4. Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen voorzien van algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, completere of tijdigere informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken.
U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te monitoren.

5. Wijzigingen in diensten en prijzen
Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Wij behouden ons op elk moment het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor u of aan derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de service.

6. Producten of diensten (indien van toepassing)

De door ons aangeboden producten en diensten zijn uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retourneren of ruilen volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de webshop zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur van uw computermonitor nauwkeurig is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen altijd en zonder kennisgeving naar ons oordeel wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om elk product te stoppen op elk gewenst moment. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service zonder meer en/of kosteloos worden gecorrigeerd.

7. Juistheid van facturering en rekeninggegevens
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst op of onder hetzelfde klantenaccount, met dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mail adres en/of het factuuradres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling werd gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar eigen zeggen door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te worden geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Lees voor meer informatie ons retourbeleid.

8. Links van derden
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Controleer zorgvuldig het beleid van derden en voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

9. Opmerkingen, feedback en andere inzendingen van gebruikers
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons verstuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post, of anderszins (collectief , ‘opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, vertalen, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium eventuele opmerkingen die u ons toezendt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen in vertrouwen te handhaven; 2. schadevergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken vaststellen als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend te beschouwen te controleren, te bewerken of te verwijderen, ook dan schendt het het intellectuele eigendom van de inzender niet. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten of computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders dan uzelf of anderszins misleiden ons of derden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

10. Persoonlijke informatie
Bij het indienen van persoonlijke gegevens via de winkel geldt ons privacybeleid.

11. Fouten, onjuistheden en omissies
Het is mogelijk dat er informatie op onze website of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden en/of omissies bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de service of op een gerelateerde website te elk moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast die is toegepast in de service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

12. Verboden gebruik
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden, is het verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; b) anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) internationale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) het lastigvallen, beledigen, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of beperking f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die van invloed zijn op de functionaliteit of werking van onze services of van een gerelateerde website, andere websites of internet; h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, crawl, of scrapen; j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingsfuncties van de services of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen bij het schenden van een van de verboden toepassingen.

13. Disclaimer van garanties; beperking van aansprakelijkheid
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn. U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen om te gebruiken, de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de dienst worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) voor uw gebruik geleverd, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Drart Metal Decoration V.o.f., onze directeuren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, ongeacht of gebaseerd in contract onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim in verband met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in een inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst , verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service zelfs indien geadviseerd van hun mogelijkheid.

14. Beëindiging
De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn opgelopen, prevaleren boven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat deze door u of ons zijn beëindigd. U kunt deze service te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze services niet langer wilt gebruiken of door onze website niet meer te gebruiken. Als u naar eigen zeggen niet hebt voldaan aan de betalingstermijn of een bepaling van deze servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook te allen tijde zonder opzeggingstermijn beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging, dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze services (of enig deel daarvan) worden ontzegd.

15. Volledige overeenkomst
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze dienstvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze servicevoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze website of met betrekking tot de service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, waarbij u alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot alle eerdere versies van de servicevoorwaarden) accepteert.

16. Bestuursrecht
Deze servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u services verlenen, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

17. Wijzigingen in de servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van onze servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen in onze website door te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze servicevoorwaarden wordt beschouwd als een acceptatie van deze wijzigingen.

18. Contactgegevens
Vragen over onze servicevoorwaarden kunt u stellen via info@drart.nl.